(DOWNLOAD â आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)) Author मेघना पेठे (Meghana Pethe) – speedstamps.co.uk


? अंधूक प्रकाशातल्या जुलमी रानात सोडाव्या लागणार्‍या या आंधळ्याच्या गायी त्यांना म्हणे देव राखतो आणि *आंधळा तो तर फक्त या भोळ्या बासरी वाजवत *तो तर फक्त या भोळ्या विश्वासाची बासरी वाजवत सर्व नियत वाचकांसमोर मांडणार्‍या मेघना पेठे यांच्या ताकदीच्या कथा. घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून घडायचं ते घडून जातं *पण तरीही पर्याय असतातच ठाकलेले *तरीही पर्याय असतातच ठाकलेले *हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि. *रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि. डता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या *आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च *नियत आहे ते हे

यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो 
आपण स्वातंत्र्य म्हणतो लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च नाही अशा तिन्हीसांजेल?. आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

Cobalt Blue Me VanvasiGarambicha BapuSharada Sangeetअमृतवेलदोस्त हो ! (Dost Ho !)Vishakhaसमुद्र [Samudra]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *